Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 31 maja 2013 r.
WNGP.6733.9.2.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się Strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na cz. działek nr ewid. 94/2, 108/2, 111/2, 110/1, 109, 114/1, 113/1, 107/2, 106/2, 115/5, 122/1, 121/1, 120/1, 119/1, 118/1, 117/1, 116/2 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 03.06.2013 r., godz. 12.14
Wprowadził:Nieznany, data: 03.06.2013 r., godz. 16.44
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.06.2013 r., godz. 16.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2013 r., godz. 16.44NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1997 razy.