Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi publicznej - dojazdowej w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 3 czerwca 2013 r.
WGI.6733.3.7.2013.MJ
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 3 czerwca 2013 r., została wydana Decyzja Nr 7/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi publicznej - dojazdowej, na częściach działek nr ewid. 209/6, 209/10, 209/11, 209/12, 210/3 i 210/10 w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek wraz z równoczesnym określeniem zasad podziału działek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 04.06.2013 r., godz. 09.09
Wprowadził:Nieznany, data: 04.06.2013 r., godz. 16.24
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.06.2013 r., godz. 16.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.06.2013 r., godz. 16.24NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2109 razy.