Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu otoczenia rzeki Wkry – na potrzeby rekreacyjne i zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegu
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 11 czerwca 2013 r.
WGI.6733.2.8.2013.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 11 czerwca 2013 r., została wydana Decyzja Nr 8/2013, znak sprawy: WGI.6733.2.7.2013.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu otoczenia rzeki Wkry – na potrzeby rekreacyjne i zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegu – na częściach działki nr ewid. 274/1 w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek, przy drodze powiatowej – ul. Wojska Polskiego – oraz budowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej na części działki nr ewid. 155/4, stanowiącej tę drogę.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 12.06.2013 r., godz. 11.11
Wprowadził:Nieznany, data: 12.06.2013 r., godz. 11.44
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.06.2013 r., godz. 11.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2013 r., godz. 11.44NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2151 razy.