Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 13 czerwca 2013 r.
WNGP.6733.4.9.2013.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 13 czerwca 2013 r., została wydana Decyzja Nr 9/2013, znak sprawy: WNGP.6733.4.8.2013.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Pomocnia, gmina Pomiechówek, na części działki nr ewid. 35, stanowiącej drogę gminną.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 14.06.2013 r., godz. 12.12
Wprowadził:Nieznany, data: 14.06.2013 r., godz. 12.33
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.06.2013 r., godz. 11.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2013 r., godz. 11.28NieznanyEdycja strony
14.06.2013 r., godz. 12.33NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2291 razy.