Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Ogłoszenie

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W TRYBIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
Pomiechówek 2013-06-20
ZP.271.9.2013
OGŁOSZENIE
O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W TRYBIE,
O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 R.
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 11 ze zm.) Wójt Gminy Pomiechówek jako organ wykonawczy organizatora transportu publicznego na terenie Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
I. Nazwa i adres organizatora: Gmina Pomiechówek, adres Urzędu Gminy: ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek.
II. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Tryb zamówienia: nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 23 grudnia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych.
III. Rodzaj transportu i zakres przewozów:
1) publiczny transport drogowy na linii komunikacyjnej: Pomiechówek – Goławice Pierwsze – Błędowo – Wola Błędowska -Kosewko – Pomiechówek (przez Goławice Drugie, Śniadówko, Szczypiorno);
2) publiczny transport drogowy na linii komunikacyjnej: Pomiechówek – Wymysły – Pomiechówek (przez Stanisławowo, Bronisławkę, Nowy Modlin, Kosewo, Cegielnię-Kosewo);
3) publiczny transport drogowy na linii komunikacyjnej: Wójtostwo – Stanisławowo - Wójtostwo (przez Orzechowo Stare, Orzechowo Nowe, Kikoły, Czarnowo,
Pomiechówek).
4) Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: 23.12.2013 r.

Z up. Wójta
/-/ mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Katarzyna Urbaś, data: 20.06.2013 r., godz. 09.43
Wprowadził:Nieznany, data: 20.06.2013 r., godz. 10.10
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.06.2013 r., godz. 10.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2013 r., godz. 10.10NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2270 razy.