Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 25 czerwca 2013 r.
WNGP.6733.8.6.2013.MJ
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 25 czerwca 2013 r., została wydana Decyzja Nr 10/2013 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie nieruchomości oznaczonych jako część działek 1353 i 1354 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 26.06.2013 r., godz. 10.06
Wprowadził:Nieznany, data: 26.06.2013 r., godz. 11.28
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.06.2013 r., godz. 11.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2013 r., godz. 11.28NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1929 razy.