Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 26 czerwca 2013 r.
WNGP.6733.10.2.2013.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się Strony, że na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na części działek o nr ewid. 1356 i 1357 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 27.06.2013 r., godz. 11.53
Wprowadził:Nieznany, data: 27.06.2013 r., godz. 12.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 27.06.2013 r., godz. 12.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2013 r., godz. 12.37NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2111 razy.