Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 27 czerwca 2013 r.
WNGP.6733.11.2.2013.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się Strony, że na wniosek Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego na części działki nr ewid. 1354 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

Wójt
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 27.06.2013 r., godz. 11.53
Wprowadził:Nieznany, data: 27.06.2013 r., godz. 12.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 27.06.2013 r., godz. 12.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2013 r., godz. 12.38NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2154 razy.