Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi publicznej
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 27 czerwca 2013 r.
WNGP.6733.5.6.2013.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi publicznej na części działki nr ewid. 42/6 (wraz z równoczesnym określeniem zasad podziału działki), z włączeniem do drogi krajowej na części działki nr ewid. 37 w miejscowości Nowe Orzechowo, gm. Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji Stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 02.07.2013 r., godz. 11.34
Wprowadził:Nieznany, data: 02.07.2013 r., godz. 11.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.07.2013 r., godz. 11.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 11.47NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2266 razy.