Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2 sierpnia 2013 r.
WNGP.6733.9.5.2013.MJOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na cz. działek nr ewid. 94/2, 108/2, 111/2, 110/1, 109, 114/1, 113/1, 107/2, 106/2, 115/5, 122/1, 121/1, 120/1, 119/1, 118/1, 117/1, 116/2 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji Stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 02.08.2013 r., godz. 13.54
Wprowadził:Nieznany, data: 02.08.2013 r., godz. 14.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.08.2013 r., godz. 14.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.08.2013 r., godz. 14.48NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1998 razy.