Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 27 sierpnia 2013 r.
WNGP.6733.9.6.2013.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 27 sierpnia 2013 r., została wydana Decyzja Nr 11/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek, na części działek nr ewid: 94/2, 108/2, 111/2, 110/1, 109, 114/1, 113/1, 107/2, 106/2, 115/5, 122/1, 121/1, 120/1, 119/1, 118/1, 117/1 i 116/2, przy drodze krajowej nr 62.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 27.08.2013 r., godz. 11.10
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 27.08.2013 r., godz. 11.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.08.2013 r., godz. 11.10NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2124 razy.