Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w miejscowości Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 3 września 2013 r.
WNGP.6733.11.6.2013.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 3 września 2013 r., została wydana Decyzja Nr 12/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek, na części działki nr ewid. 1354, w rejonie skrzyżowania dróg gminnych – ul. Księża Góra i ul. Koralowej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 03.09.2013 r., godz. 15.26
Wprowadził:Nieznany, data: 03.09.2013 r., godz. 20.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.09.2013 r., godz. 20.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2013 r., godz. 20.01NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2224 razy.