Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Pomiechówek,
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 20 września 2013 r.
WNGP.6733.10.4.2013.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, na części działek nr ewid. 1356 i 1357 w rejonie skrzyżowania dróg gminnych – ul. Księża Góra i ul. Koralowej.

Przed wydaniem decyzji Stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 23.09.2013 r., godz. 09.43
Wprowadził:Nieznany, data: 23.09.2013 r., godz. 12.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.09.2013 r., godz. 12.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.09.2013 r., godz. 12.43NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2097 razy.