Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania na wniosek PGNiG SPV 4 sp. z o.o. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek,
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 30 września 2013 r.
WNGP.6733.14.2.2013.MJOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się Strony, że na wniosek PGNiG SPV 4 sp. z o.o., Oddział w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN40PE wraz z przyłączem gazowym DN25PE na cz. działek nr ewid. 1201 i 1140 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 01.10.2013 r., godz. 09.49
Wprowadził:Nieznany, data: 01.10.2013 r., godz. 16.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.10.2013 r., godz. 16.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2013 r., godz. 16.43NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2094 razy.