Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot zawiadomienia o zesbraniu matriału dowodowego w sprawie wszczętej na wniosek PSG sp. z o.o. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci gazowej na cześci działki nr ewid. 1201 (ul.Sportowej) i cześci działki nr ewid. 1140 (ul. Młodości) w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek,
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 18 października 2013 r.
WNGP.6733.14.5.2013.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek PSG - Polskiej Spółki Gazownictwa (dawn. PGNIG SPV4) Sp. z o. o., Oddział w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej na części działki nr ewid. 1201 (ul. Sportowej) i części działki nr ewid. 1140 (ul. Młodości) w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji Stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 18.10.2013 r., godz. 14.28
Wprowadził:Nieznany, data: 18.10.2013 r., godz. 15.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.10.2013 r., godz. 15.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.10.2013 r., godz. 15.40NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2167 razy.