Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dotyczy zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji budynku przychodni na potrzeby gminnego ośrodka zdrowia w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 23 października 2013 r.
WNGP.6733.13.5.2013.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji budynku przychodni na potrzeby gminnego ośrodka zdrowia na działce nr ewid. 747 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Słonecznej.

Przed wydaniem decyzji Stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 23.10.2013 r., godz. 12.39
Wprowadził:Nieznany, data: 23.10.2013 r., godz. 15.44
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.10.2013 r., godz. 15.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2013 r., godz. 15.44NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2124 razy.