Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie wnętrz obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb SPZOZ i OPS wraz ze zmianą zagospodarowania terenu
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 24 września 2013 r.
WNGP.6733.13.2.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się Strony, że na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie wnętrz obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb SPZOZ i OPS wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, na działce nr ewid. 747 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Słonecznej.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 25.10.2013 r., godz. 10.42
Wprowadził:Nieznany, data: 25.10.2013 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.10.2013 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2013 r., godz. 10.48NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2173 razy.