Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji budynku przychodni na potrzeby gminnego ośrodka zdrowia w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Słonecznej,
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 29 października 2013 r.
WNGP.6733.13.6.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 29 października 2013 r., została wydana Decyzja Nr 15/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji budynku przychodni na potrzeby gminnego ośrodka zdrowia na działce nr ewid. 747 w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Słonecznej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 29.10.2013 r., godz. 13.44
Wprowadził:Nieznany, data: 29.10.2013 r., godz. 16.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.10.2013 r., godz. 16.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.10.2013 r., godz. 16.43NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2068 razy.