Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. zawiadomienia o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w miejscowości Kikoły, gm. Pomiechówek,
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 30 października 2013 r.
WNGP.6733.16.2.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się Strony, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia, w części dz. nr ewid. 151/1 i 152/4 w miejscowości Kikoły gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 31.10.2013 r., godz. 12.24
Wprowadził:Nieznany, data: 31.10.2013 r., godz. 15.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 31.10.2013 r., godz. 15.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2013 r., godz. 15.40NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2006 razy.