Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2 grudnia 2013 r.
WNGP.6733.15.8.2013.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) informuję się, że Zastępca Dyrektora Oddziału Zarządzania Drogami i Mostami z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postanowieniem z dnia 22 listopada 2013 r., znak sprawy: GDDKiA-O/WA.Z.3.u.436/2243/2013 uzgodnił w zakresie ogólnym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na części działki nr ewid. 155/4, części działki nr ewid. 199 oraz części działki nr ewid. 258/1 w miejscowości Pomiechówek gm. Pomiechówek, w strefie i pasie drogi krajowej nr 62.

Od ww. postanowienia nie służy zażalenie. Strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 kpa w terminie 7 dni od daty doręczenia ww. postanowienia tj. od dnia 28 listopada 2013 r.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 02.12.2013 r., godz. 11.15
Wprowadził:Nieznany, data: 02.12.2013 r., godz. 12.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.12.2013 r., godz. 12.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2013 r., godz. 12.27NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1937 razy.