Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na części działki
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2 grudnia 2013 r.
WNGP.6733.15.10.2013.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2013 r., poz. 267) informuje się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na części działki nr ewid. 155/4 (droga powiatowa - ul. Wojska Polskiego), części działki nr ewid. 199 oraz części działki nr ewid. 258/1 (droga krajowa – ul. Warszawska) w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji Stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 02.12.2013 r., godz. 11.15
Wprowadził:Nieznany, data: 02.12.2013 r., godz. 12.29
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.12.2013 r., godz. 12.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2013 r., godz. 12.29NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1907 razy.