Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 10 grudnia 2013 r.
WNGP.6733.19.2.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się Strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV, na działkach nr ewid. 1369 i 1370 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

z up. Wójta
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 11.12.2013 r., godz. 10.27
Wprowadził:Nieznany, data: 11.12.2013 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.12.2013 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.12.2013 r., godz. 10.48NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2050 razy.