Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN - 15 kV
Pomiechówek, dnia 17 kwietnia 2014 r.
WNGP.6733.3.4.2014.MJ


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN - 15 kV ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia SN - 15 kV, słupowej stacji transformatorowej Stsp 20/400, linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 132,133, 267, 135, 134 w miejscowości Wójtostwo, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 22.04.2014 r., godz. 10.58
Wprowadził:Nieznany, data: 22.04.2014 r., godz. 11.07
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.04.2014 r., godz. 11.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.04.2014 r., godz. 11.07NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1970 razy.