Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek nr ewid. 155/4, 199, 258/1 położonych w miejscowości Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 26 maja 2014 r.

WNGP.6733.7.9.2014.MJ


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., zawiadamia się, że Wójt Gminy Pomiechówek postanowieniem nr 18/2014 z dnia 26 maja 2014 r., znak sprawy: WNGP.6733.7.8.2014.MJ zawiesił postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek nr ewid. 155/4, 199, 258/1 położonych w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek do czasu zajęcia stanowiska przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie.


Na ww. postanowienie służy Stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


z up. WÓTA

mgr Mariusz Łempicki

Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 04.06.2014 r., godz. 13.28
Wprowadził:Nieznany, data: 05.06.2014 r., godz. 10.41
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.06.2014 r., godz. 10.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.06.2014 r., godz. 10.41NieznanyEdycja strony
05.06.2014 r., godz. 10.41NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1818 razy.