Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na części działek nr ewid. 19/2
Pomiechówek, dnia 2 czerwca 2014 r.

WNGP.6733.2.9.2014.MJ

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 2 czerwca 2014 r., została wydana Decyzja Nr 8/2014, znak sprawy: WNGP.6733.2.8.2014.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na części działek nr ewid. 19/2 (droga powiatowa), 25 (droga gminna), 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 27/2, 28, 29/1 w miejscowości Pomocnia, gmina Pomiechówek.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 04.06.2014 r., godz. 14.33
Wprowadził:Nieznany, data: 05.06.2014 r., godz. 10.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.06.2014 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.06.2014 r., godz. 10.43NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1832 razy.