Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 62
Pomiechówek, dnia 2 czerwca 2014 r.

WNGP.6733.5.4.2.2014.MJ


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad postanowieniem z dnia 23 maja 2014 r., znak sprawy: GDDKiA-O/WA.Z.3.c.436/1136/2014 uzgodnił w zakresie ogólnym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 (działka drogowa nr ewid. 90) Strzelno-Drohiczyn oraz na części działek nr ewid. 153/1 i 153/4 położonych w miejscowości Kikoły.

Na ww. postanowienie nie służy zażalenie. Strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 kpa w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy przesłać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25


z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki

Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 05.06.2014 r., godz. 11.08
Wprowadził:Nieznany, data: 05.06.2014 r., godz. 13.31
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.06.2014 r., godz. 13.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.06.2014 r., godz. 13.31NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1947 razy.