Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia i słupów z oprawami na potrzeby oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Wola Błędowska
Pomiechówek, dnia 14 lipca 2014 r.

WNGP.6733.8.5.2014.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia i słupów z oprawami na potrzeby oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Wola Błędowska, gm. Pomiechówek, na części działki nr ewid. 35, stanowiącej tę drogę.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, w terminie 7 dni przed wydaniem decyzji, Stronom zainteresowanym służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, zgłaszanie uwag i wniosków oraz przedkładania dokumentów mających związek z prowadzonym w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7.30– 15.30, w piątek w godz. 7.30– 16.30.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 23.07.2014 r., godz. 15.22
Wprowadził:Nieznany, data: 23.07.2014 r., godz. 15.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.07.2014 r., godz. 15.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.07.2014 r., godz. 15.46NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1881 razy.