Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Ogłoszenie

Informacja w sprawie otwartego konkursu wyboru opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek informuje, że w związku z ogłoszonym otwartym konkursie w sprawie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Pomiechówek.
W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:
1) Agnieszka Marzęcka zam. Pomiechówek, ul. Serocka 130
2) Dorota Agata Kulisz zam. Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 29a.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Pomiechówek Nr 58/2014 z dnia 23 lipca 2014r. dokonała oceny ofert. Po dokonaniu analizy ofert stwierdzono, że obydwie oferty nie spełniają wymogów formalnych.
Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 w/w ustawy.
W związku z powyższym unieważnia się otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Pomiechówek.

Wójt Gminy Pomiechówek


Wytworzył:Wanda Mucha, data: 29.07.2014 r., godz. 09.28
Wprowadził:Nieznany, data: 29.07.2014 r., godz. 10.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.08.2014 r., godz. 15.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2014 r., godz. 15.24NieznanyEdycja strony
21.08.2014 r., godz. 15.21NieznanyEdycja strony
29.07.2014 r., godz. 10.05NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2131 razy.