Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lokalnego punktu rekreacji dla młodzieży na działkach nr ewid. 1384 i 1385 w miejscowości Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 11 września 2014 r.

WNGP.6733.9.7.2014.MJOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 11 września 2014 r. została wydana Decyzja nr 13/2014, znak sprawy: WNGP.6733.9.6.2014.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lokalnego punktu rekreacji dla młodzieży na działkach nr ewid. 1384 i 1385 w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Ogrodniczej oraz budowie zjazdu publicznego na części działek nr ewid. 1377, 1378, 1383, 1376 i 1375, stanowiących ww. drogę.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, w terminie 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 11.09.2014 r., godz. 14.42
Wprowadził:Nieznany, data: 11.09.2014 r., godz. 15.30
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.09.2014 r., godz. 15.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.09.2014 r., godz. 15.30NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1982 razy.