Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zespołu obiektów i urządzeń na potrzeby urządzenia lokalnego skateparku
Pomiechówek, dnia 15 września 2014 r.

WNGP.6733.12.7.2014.MJ

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 15 września 2014 r., została wydana Decyzja Nr 16/2014, znak sprawy: WNGP.6733.12.6.2014.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zespołu obiektów i urządzeń na potrzeby urządzenia lokalnego skateparku na działce nr ewid. 1372 oraz częściach działek nr ewid. 1371, 1376 i 1415 w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek, przy skrzyżowaniu dróg gminnych – ul. Księża Góra i ul. Ogrodniczej.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, w terminie 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 15.09.2014 r., godz. 14.09
Wprowadził:Nieznany, data: 16.09.2014 r., godz. 12.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.09.2014 r., godz. 12.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2014 r., godz. 12.05NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1905 razy.