Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na nadbudowie budynku użyteczności publicznej na działce nr ewid. 224/3 w miejscowości Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 6 listopada 2014 r.

WNGP.6733.14.4.2014.MJOBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na nadbudowie budynku użyteczności publicznej na działce nr ewid. 224/3 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Jana Kilińskiego.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, w terminie 7 dni przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630 oraz składać wnioski, uwagi oraz przedkładać dokumenty mające związek z prowadzonym postępowaniem.z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki

Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 07.11.2014 r., godz. 08.00
Wprowadził:Nieznany, data: 02.12.2014 r., godz. 15.09
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.12.2014 r., godz. 15.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2014 r., godz. 15.09NieznanyEdycja strony
02.12.2014 r., godz. 15.09NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1879 razy.