Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku wielofunkcyjnego na potrzeby szkoły specjalnej o konstrukcji modułowej, na części działki nr ewid. 398 w miejscowości Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2 grudnia 2014 r.

WNGP.6733.15.5.2014.MJ

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku wielofunkcyjnego na potrzeby szkoły specjalnej o konstrukcji modułowej, na części działki nr ewid. 398 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, w terminie 7 dni przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630 oraz składać wnioski, uwagi oraz przedkładać dokumenty mające związek z prowadzonym postępowaniem.

up. Wójta
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 02.12.2014 r., godz. 14.23
Wprowadził:Nieznany, data: 02.12.2014 r., godz. 15.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.12.2014 r., godz. 09.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.12.2014 r., godz. 09.49NieznanyEdycja strony
02.12.2014 r., godz. 15.14NieznanyEdycja strony
02.12.2014 r., godz. 15.12NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1776 razy.