Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w którym zawiadamia się Strony, że w dniu 18 grudnia 2014 r., została wydana Decyzja Nr 17/2014, znak sprawy: WNGP.6733.14.5.2014.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na nadbudowie budynku użyteczności publicznej na działce nr ewid. 224/3 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Kilińskiego.
Pomiechówek, dnia 18 grudnia 2014 r.

WNGP.6733.14.6.2014.MJ


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 18 grudnia 2014 r., została wydana Decyzja Nr 17/2014, znak sprawy: WNGP.6733.14.5.2014.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na nadbudowie budynku użyteczności publicznej na działce nr ewid. 224/3 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Kilińskiego.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, w terminie 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 18.12.2014 r., godz. 08.00
Wprowadził:Nieznany, data: 20.12.2014 r., godz. 18.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.12.2014 r., godz. 18.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.12.2014 r., godz. 18.19NieznanyEdycja strony
20.12.2014 r., godz. 18.18NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1710 razy.