Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Konsultacje w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w roku 2015”

Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane osoby, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Pomiechówek w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w roku 2015.”

Treść projektu uchwały oraz programu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Pomiechówek www.bip.pomiechowek.pl oraz w pok. nr 14 Urzędu Gminy (I piętro).

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać elektronicznie na adres: srodowisko@pomiechowek.pl lub złożyć na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pomiechówek pok. nr 14 (I piętro) w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11 a ust. 8 w/w ustawy wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.

Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.


Wytworzył:Agnieszka Szajna, data: 04.02.2015 r., godz. 14.03
Wprowadził:Nieznany, data: 05.02.2015 r., godz. 07.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.02.2015 r., godz. 12.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.02.2015 r., godz. 12.51NieznanyEdycja strony
05.02.2015 r., godz. 12.51NieznanyEdycja strony
05.02.2015 r., godz. 12.50NieznanyEdycja strony
05.02.2015 r., godz. 07.46NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1961 razy.