Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.2.2.2015.MJ
Pomiechówek, dnia 25 lutego 2015 r.

WNGP.6733.2.2.2015.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zjazdu tyrolskiego, na częściach działek nr ewid. 127/1, 375, 376, 377, 372 oraz budowie boiska do gry w siatkówkę plażową na części działki nr ewid. 237 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630 oraz składać wnioski i uwagi.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 25.02.2015 r., godz. 12.56
Wprowadził:Nieznany, data: 26.02.2015 r., godz. 07.26
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.02.2015 r., godz. 07.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.02.2015 r., godz. 07.27NieznanyEdycja strony
26.02.2015 r., godz. 07.26NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1965 razy.