Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.1.2.2014.MJ
Pomiechówek, dnia 17 lutego 2015 r.

WNGP.6733.1.2.2014.MJ

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie gminnego ośrodka terenowych sportów wodnych i ich promocji, na działce nr ewid. 803/1 w miejscowości Czarnowo, gm. Pomiechówek.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630 oraz składać wnioski i uwagi.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 03.03.2015 r., godz. 07.47
Wprowadził:Nieznany, data: 03.03.2015 r., godz. 09.10
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.03.2015 r., godz. 09.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2015 r., godz. 09.11NieznanyEdycja strony
03.03.2015 r., godz. 09.10NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1775 razy.