Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.2.8.2015.MJ
Pomiechówek, dnia 07 kwietnia 2015 r.WNGP.6733.2.8.2015.MJ


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199) i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne przy rzece Wkrze (kolejki tyrolskiej i boiska do siatkówki plażowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą) na częściach działek nr ewid. 127/1, 375, 376, 377, 378, 379 i 237 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie w terminie 3 dni, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630 oraz składać wnioski i uwagi.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 07.04.2015 r., godz. 13.00
Wprowadził:Nieznany, data: 10.04.2015 r., godz. 13.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.04.2015 r., godz. 13.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.04.2015 r., godz. 13.51NieznanyEdycja strony
10.04.2015 r., godz. 13.50NieznanyEdycja strony
10.04.2015 r., godz. 13.50NieznanyEdycja strony
10.04.2015 r., godz. 13.49NieznanyEdycja strony
10.04.2015 r., godz. 13.49NieznanyEdycja strony
10.04.2015 r., godz. 13.47NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1824 razy.