Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.1.6.2015.MJ
Pomiechówek, dnia 15 kwietnia 2015 r.

WNGP.6733.1.6.2015.MJ


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamia się Strony, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. postanowieniem Nr 7/2015 Wójt Gminy Pomiechówek zawiesił postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i adaptacji istniejących obiektów i urządzeń letniskowej bazy w wędkarskiej na potrzeby gminnego ośrodka terenowych sportów wodnych i ich promocji w miejscowości Czarnowo, gm. Pomiechówek na działce nr ewid. 803/1 w rejonie drogi powiatowej do czasu uzyskania decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie w terminie 7 dni, Strony mogą zapoznać się z ww. postanowieniem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630.

Na przedmiotowe postanowienie służy Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego ww. postanowienie.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 16.04.2015 r., godz. 15.10
Wprowadził:Nieznany, data: 16.04.2015 r., godz. 20.25
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.04.2015 r., godz. 20.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.04.2015 r., godz. 20.25NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1899 razy.