Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.2.8.2014.MJ
Pomiechówek, dnia 28 kwietnia 2015 r.
WNGP.6733.2.8.2014.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 28 kwietnia 2015 r., została wydana Decyzja Nr 1/2015, znak sprawy: WNGP.6733.2.7.2015.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne przy rzece Wkrze) kolejki tyrolskiej i boiska do siatkówki plażowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą) na częściach działek nr ewid. 127/1, 375, 376, 377, 378, 379 i 237 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, w terminie 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 28.04.2015 r., godz. 20.47
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 28.04.2015 r., godz. 20.21
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 28.04.2015 r., godz. 20.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.04.2015 r., godz. 20.55Artur CiemieniewskiEdycja strony
28.04.2015 r., godz. 20.21Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1893 razy.