Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Informacja

WNGP.6845.8.2.2015.WK
I N F O R M A C J A
WNGP.6845.8.2.2015.WK

Wójt Gminy Pomiechówek działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) informuje, że od dnia 13 maja 2015 r., na okres 21 dni, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a (I piętro) oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pomiechowek.pl wykaz nieruchomości przeznaczonej zgodnie z Uchwałą Nr VI/50/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 kwietnia 2015 r. do wydzierżawienia na czas dłuższy niż trzy lata, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej dotychczasowego dzierżawcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a (pokój nr 12, I piętro), tel. (22) 765 27 12.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Wanda Karabin, data: 06.05.2015 r., godz. 23.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 06.05.2015 r., godz. 23.24
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 06.05.2015 r., godz. 23.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.05.2015 r., godz. 23.24Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1780 razy.