Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.4.2.2015.MJ
Pomiechówek, dnia 20 maja 2015 r.
WNGP.6733.4.2.2015.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. , ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej – linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 66/2, 63, 47/9, 31, 28, 29/2, 17 w miejscowości Pomiechowo, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7:30– 15:30, w piątek w godz. 7:30– 16:30 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 21.05.2015 r., godz. 22.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 21.05.2015 r., godz. 22.02
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 21.05.2015 r., godz. 22.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.05.2015 r., godz. 22.02Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1769 razy.