Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.5.2.2015.MJ
Pomiechówek, dnia 03 czerwca 2015 r.
WNGP.6733.5.2.2015.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej - 15 kV, budowie słupa linii napowietrznej - 15 kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej, budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia na działkach nr ewid. 31, 60, 72 w miejscowości Cegielnia-Kosewo oraz na działkach nr ewid. 284 i 254/1 w miejscowości Kosewo, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek - czwartek 7:30 -15:30, w piątek w godz. 7:30- 16:30 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 08.06.2015 r., godz. 22.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 08.06.2015 r., godz. 22.04
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 08.06.2015 r., godz. 22.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.06.2015 r., godz. 22.06Artur CiemieniewskiEdycja strony
08.06.2015 r., godz. 22.04Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1848 razy.