Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.7.2.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek


Pomiechówek, dnia 28 lipca 2015 r.

WNGP.6733.7.2.2015.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek Gminy Pomiechówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszego z kostki betonowej (ul. Broniewskiego, ul. Ludowa, ul. Sportowa), przebudowa drogi (odcinka ul. Sportowej) w zakresie utwardzenia nawierzchni kostką betonową, budowa linii oświetlenia istniejącego ciągu pieszego w ul. Sportowej, na działkach nr ewid. 1092, 1093, 1094, 1178, 1201, 1218, 1025, 896 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630 oraz składać wnioski i uwagi.z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki

Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 29.07.2015 r., godz. 22.50
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 29.07.2015 r., godz. 22.49
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 29.07.2015 r., godz. 22.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.07.2015 r., godz. 22.49Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1695 razy.