Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.4.7.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek


Pomiechówek, dnia 19 sierpnia 2015 r.

WNGP.6733.4.7.2015.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 19 sierpnia 2015 r., została wydana Decyzja Nr 3/2015, znak sprawy: WNGP.6733.4.6.2015.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie fragmentu napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 66/2, 63 (ulica bez nazwy), 47/9, 31 (ul. Plażowa), 28, 29/2 (ul. Rybacka) i 17 w miejscowości Pomiechowo, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 23.08.2015 r., godz. 22.20
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 23.08.2015 r., godz. 22.16
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 23.08.2015 r., godz. 22.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.08.2015 r., godz. 22.16Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1773 razy.