Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.3.8.2015.MSG
Wójt Gminy Pomiechówek


Pomiechówek, dnia 24 sierpnia 2015 r.

WNGP.6733.3.8.2015.MSGOBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 24 sierpnia 2015 r., została wydana Decyzja Nr 4/2015, znak sprawy: WNGP.6733.3.7.2015.MSG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE w miejscowości gminnej Pomiechówek, na środkowej części działki nr ewid. 1425, stanowiącej drogę wewnętrzną prowadzącą do drogi gminnej – ul. Krótkiej.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Magdalena Swoch-Goździkowska, data: 24.08.2015 r., godz. 22.20
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 24.08.2015 r., godz. 22.10
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 24.08.2015 r., godz. 22.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.08.2015 r., godz. 22.10Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1592 razy.