Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.9.2.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek


Pomiechówek, dnia 04 września 2015 r.

WNGP.6733.9.2.2015.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek Gminy Pomiechówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego w ul. Modlińskiej (na odcinku od przejazdu PKP do mostu kołowego na Wkrze), dł. do 400 m (do 20 lamp), na działce nr ewid. 1264 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7:30– 15:30, w piątek w godz. 7:30– 16:30 oraz składać wnioski i uwagi.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 09.09.2015 r., godz. 09.26
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 09.09.2015 r., godz. 09.27
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 09.09.2015 r., godz. 09.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2015 r., godz. 09.28Artur CiemieniewskiEdycja strony
09.09.2015 r., godz. 09.28Artur CiemieniewskiEdycja strony
09.09.2015 r., godz. 09.27Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1809 razy.