Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.11.2.2015.MJ
Pomiechówek, dnia 10 września 2015 rOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek Wójta Gminy dz. w im. Gminy Pomiechówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na:

- budowie ciągu komunikacyjnego w formie drewnianego deptaku – dł. do 600 mb, szer. 2,5 m,

- budowie ciągu komunikacyjnego – odcinek żwirowy dł. do 650 mb, szer. 4,5 m,

- wyznaczenie ziemnych ścieżek spacerowych – dł. do 400 mb, szer. 1,5 m,

- usytuowanie wieży obserwacyjnej o konstrukcji drewnianej, z modułowych elementów, posadowionych na palach – wys. do 10 m,

- elementy małej architektury – drewniane pomosty – szt. 9, tablice edukacyjne, stoliki, ławki,

- budowa linii oświetlenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych (lampy parkowe wys. do 4 m, ilość do 50 szt.) oraz linia oświetlenia terenu (lampy wys. do 1,5 m, ilość do 50 szt.),

- system monitoringu wizyjnego (do 50 szt. kamer) mocowanych do konstrukcji planowanych obiektów,

- tarasy (pomosty) widokowo-obserwacyjne o konstrukcji drewnianej – do 6 szt. (powierzchnia do 50 m2).Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630 oraz składać wnioski i uwagi.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 11.09.2015 r., godz. 14.45
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 14.09.2015 r., godz. 22.15
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 14.09.2015 r., godz. 22.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2015 r., godz. 22.16Artur CiemieniewskiEdycja strony
14.09.2015 r., godz. 22.15Artur CiemieniewskiEdycja strony
14.09.2015 r., godz. 22.15Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1662 razy.