Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.7.9.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 10 listopada 2015 r.

WNGP.6733.7.9.2015.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 10 listopada 2015 r., została wydana Decyzja Nr 8/2015, znak sprawy: WNGP.6733.7.8.2015.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie fragmentów dróg gminnych w miejscowości gminnej Pomiechówek: ul. Sportowej – na działkach nr ewid. 896, 1178, 1201 oraz na części działek nr ewid. 1114 i 1115, ul. Broniewskiego – na działkach nr ewid. 1094, 1092, 1093 i ul. Ludowej – na działkach nr ewid. 1218, 1025.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 15.11.2015 r., godz. 23.23
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 15.11.2015 r., godz. 23.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.11.2015 r., godz. 23.23Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1705 razy.