Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.9.6.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 07 grudnia 2015 r.
WNGP.6733.9.6.2015.MJ


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka oświetlenia drogowego wraz z punktami świetlnymi w drodze krajowej nr 62 – ul. Modlińskiej – w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek na części działki nr ewid. 1264.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, w terminie 7 dni przed wydaniem decyzji, Stronom zainteresowanym służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, zgłaszanie uwag i wniosków oraz przedkładania dokumentów mających związek z prowadzonym w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7.30 - 15.30, w piątek w godz. 7.30 - 16.30.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 08.12.2015 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 08.12.2015 r., godz. 21.12
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 08.12.2015 r., godz. 21.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2015 r., godz. 21.12Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1777 razy.