Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.13.2.2015.MJ
Pomiechówek, dnia 09 grudnia 2015 r.
WNGP.6733.13.2.2015.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego ciągu pieszego oraz istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych oraz modernizacji linii oświetlenia publicznego (punktów świetlnych) na działkach nr ewid. 1380 i 1998 w miejscowości Pomiechówek – droga krajowa nr 62 - ul. Serocka.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 11.12.2015 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 11.12.2015 r., godz. 18.51
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 11.12.2015 r., godz. 18.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.12.2015 r., godz. 18.51Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1632 razy.